Logo

Intelekta Izaugsmes Centrs

Atbalstoša vide uzņēmējiem, lai radītu ilgspējīgu biznesu ar augstu pievienoto vērtību, konvērtējot zināšanas rezultātā

Finanses

Kurss

START-up PUZZLE

Trīs virzieni vieglam startam

 • Finanses
 • Juridiskais minimums
 • Starpnozaru prasmes (Soft skills)

Kam ir domāts

 • Start-up uzņēmumiem
 • Mērķtiecīgiem cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt

Trīs mēnešu laikā mēs pētīsim šīs tēmas​

1.

Biznesa pamati jeb noņemam rozā brilles

2.

Uzņēmējdarbības juridiskā bāze un uzņēmējdarbības veidi

3.

Biznesa organizācija

4.

Plānošana un koordinācija

5.

Finanses

6.

Komanda un motivācija

7.

Lietišķā etiķete, biznesa ētika
un estētika, SOFT SKILLS

8.

Liekam kopā PUZZLE

Kursā tiek izskatīti jautājumi kam ir jābūt funkcionējošā, ilgtspējīgā biznesā

Uzsākt mācības un skatīties video lekcijas var jebkurā laikā
Kursa ieguvums – efektīva plānošanas sistēma un izpratne par finanšu plūsmas organizēšanu veiksmīgam biznesam, pareiziem akcentiem jau pašā sākumā:
Definēti sava biznesa mērķi, vīzija, radītās vērtības
Uzsākšanas un pirmā soļa baiļu pārvarēšanas stratēģijas
Uzņēmējdarbības veida un vadības modeļa izvēle
Rīcības stratēģija un virziens ceļā uz pašpietiekamu biznesu ar augstu pievienoto vērtību
Mēs esam koncentrēti, strukturēti un vienkārši izskaidrojam pat sarežģītas lietas
Mēs piedāvājam praktiskas metodes, kas ļauj jums sasniegt mērķus un veicināt uzņēmuma attīstību
Efektīva rīcības stratēģija un atbalsts uzņēmuma īpašniekiem

450 €

Bāzes līmenis

Video formāta lekcijas

Uzsākšanas un pirmā soļa baiļu pārvarēšanas stratēģijas

Mājas darbi, testi, uzdevumi

Veidlapas un shēmas praktiskai izmantošanai

1x nedēļā zoom jautājumu / atbilžu tiešsaistes sesijas

850 €

Izaugsmei

Viss no “Bāzes līmenis”

+

1 stundas 3 zoom tiešsaistes sesijas individuālas situācijas izskatīšanai (mācību periodā)

3 mēnešu papildus 1x nedēļā zoom jautājumu/atbilžu tiešsaistes sesijas

1 150 €

Gribu vairāk

Viss no “Izaugsmei”

+

2 individuālas koučinga sesijas

Saturs

1.

Biznesa pamati jeb noņemam rozā brilles 

Šī moduļa mērķis ir izzināt procesus un likumsakarības, kādām ir pakļauti visi biznesi, kādēļ nestrādā vecās stratēģijas un kas ir pārmaiņu procesa virzītājspēki nākotnes uzņēmējdarbībai – kādēļ pie vienādiem nosacījumiem iegūstam dažādus rezultātus – vienam uzņēmums plaukst, otram – bankrotē.

Uzzināsim, kādēļ šīs tehniskās zināšanas un “pareiza rīcība kā no grāmatas” nedod rezultātu.

Tēmas:

 • Sistēmisks un strukturēts bizness un tā patiesie mērķi
 • Veiksmes/neveiksmes avoti katrā biznesā
 • Īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiju atšķirības
 • Ekoloģisks bizness
 • Bizness un domāšana kā galvenais biznesa mērķis
 • Vīzija, redzējums, attīstība, rezultāts. Kāpēc svarīgi ir mērķi
 • Cilvēku tipi – meistars, līderis, uzņēmējs
 • Domāšanas stratēģijas un rezultāts
 • Personība un tās veidošana, lēmumi un rīcība
 • Biznesa elementi un ietekmes modelis
 • Biznesa attīstības posmi – kad bizness ir darba vieta, kad – sistēma
 • Biznesa mērogošana
 • Es pats vai komanda
 • Īpašnieka un vadītāja funkcijas, to atšķirības
 • Vadītāja Wi-Fi
 • Ziedošana un labdarība

Mājas darbs:

 • Mērķi, vīzija – personīgi un biznesa attīstībai ilgtermiņā 3 -15 gadiem.
 • Tests: Cilvēku tipi
 • Nodefinēt sava uzņēmuma Īpašnieka un vadītāja funkcijas
 • Biznesa attīstības posmu shēma, nodefinēt, kurā posmā ir Mans uzņēmums – aprakstīt pēc kādiem parametriem izdaru secinājumus

Materiāli lejuplādēšanai:

Īpašnieka, vadītāja funkcijas

2.

Uzņēmējdarbības juridiskā bāze un uzņēmējdarbības veidi

Šī moduļa mērķis ir izzināt uzņēmējdarbības veidus, lai izvēlētos sev piemērotākos: saimnieciskas darbības formas izvēle: saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, IK vai SIA, AS u.c.

Nodokļu maksāšanas veida izvēle – autoratlīdzība, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, vispārējā kārtība. Darba attiecību līgumi, to atšķirības.

Kā izvēlēties piemērotāko darbības formu:

 • Atbilstošas juridiskās formas
 • Saimnieciskās darbības tiesiskie pamati
 • Saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona
 • Komercdarbība
 • Nevalstiska organizācija
 • Darba attiecību līgumi
 • Datu aizsardzība
 • Drošība darba vietā

Nodokļu maksāšanas veida izvēle: sociālā uzņēmējdarbība, autoratlīdzība, mikrouzņēmums, sabiedriskā labuma statuss

Mājas darbs:

 • Uzņēmējdarbības formas
 • Nodokļu maksāšanas veidi
 • Līgumu atšķirības
 • Līgumu paraugi
 • Datu aizsardzības veidlapa
 • Būtiskākie darba vides faktori
 • Darba vides risku novērtēšana
 • Arodveselība un drošība darba vietā

3.

Biznesa organizācija

Šī moduļa mērķis ir izprast biznesa funkcijas, darbības modeļus un vērtību sistēmas. Katram biznesa posmam ir jārada vērtība, katram darbiniekam ir skaidri jāapzinās ko viņš rada uzņēmumā.

Iegūsim izpratni kas ir pašpietiekams un augstas pievienotās vērtības bizness, kas ir visa cēlonis un sekas.

Tēmas:

 • Pašpietiekams bizness
 • Biznesa modelis un vērtību sistēma
 • Darbinieks kā vērtība
 • Funkcijas biznesā – finanses, mārketings, pārdošana, vadība
 • Organizatoriskā struktūra (kas ir f-jas, organizatoriskā shēma) pienākumi un atbildība
 • Deleģēšana un tās modeļi
 • Vērtīga gala produkts un rezultātu mērījuma sistēma – statistikas

Mājas darbs:

 • Noformēt biznesa, īpašnieka un vadītāja VGP
 • Sastādīt sava uzņēmuma organizācijas un funkcionālo shēmu
 • Biznesa modelis un vērtību sistēma

Materiāli lejuplādēšanai:

 • Organizatoriskās shēmas
 • Vērtīga gala produkta piemēri
 • Lai izveidotu savu

4.

Plānošana un koordinācija

Šī moduļa mērķis ir izprast komunikāciju plūsmas un virzienus, kas ir vertikālā un horizontālā komunikācija.

Iegūsim izpratni par plānošanas nozīmi un kā vienu no veiksmes faktoriem.

Tēmas:

 • Komunikāciju plūsma un virzieni – vertikālā un horizontālā komunikācija
 • Plānošanas nosacījumi – nedēļas, mēneša, ceturkšņa, gada plāni
 • Vērtību karte un biznesa modeļi

Mājas darbs:

 • Izveidot sava uzņēmuma vērtību karti
 • Vertikālās un horizontālās komunikāciju shēmas
 • Sagatavot plānošanas darba grupu, sadalīt pienākumus tajā
 • Izveidot iknedēļas plānošanas nolikumu

5.

Finanses

Šī moduļa mērķis ir izveidot sava uzņēmuma finanšu sistēmu un finanšu plūsmu, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār to.

Iegūsim izpratni par to, cik naudas nepieciešams, lai segtu izdevumus, atmaksātu saistības, veidotu rezerves un maksātu dividendes.

Tēmas:

 • Bezzaudējuma punkts – cik naudas patiesībā vajag lai bizness attīstītos
 • Dividendes un to nozīme
 • Kā saplānot, lai dividendes būtu regulāri
 • Atalgojuma sistēmas un to efektivitāte
 • Kā ieinteresēt darbiniekus kopējā rezultātā

Mājas darbs:

 • Aprēķināt cik naudas patiesībā vajag biznesa attīstībai
 • Izveidot 3 līmeņu atalgojuma sistēmu
 • Izveidot kontu sistēmu

6.

Komanda un motivācija

Šī moduļa mērķis ir izprast kā funkcionē komanda, kā veidojas motivācija vai demotivācija. Katra darbinieka loma komandā, kā to noteikt, padarīt komandu efektīvu.

Iegūsim izpratni par to, kā darbojas motivācijas sistēma gan paaudžu griezumā, gan individuāli un kādēļ viss neder visiem.

Tēmas:

 • Funkciju un atbildības nodalīšana
 • Paaudžu vērtību sistēmas, kā saprasties
 • Ieņēmumu sasaiste ar algas fondu
 • Burkāns un pātaga
 • Motivācija nestrādā kaut viss ir ieviests
 • Motivācijas paņēmieni, rīki
 • Komanda kā lēmuma pieņēmējs
 • Belbina tests

Mājas darbs:

 • Belbina tests katram komandas loceklim, lai izprastu piemērotāko vietu un pienākumus komandā
 • Izveidot uzņēmuma motivācijas nolikumu

7.

Lietišķā etiķete, biznesa ētika
un estētika, SOFT SKILLS

Šī moduļa mērķis ir veidot priekšstatus par korporatīvo kultūru – uzņēmuma vizuālo tēlu, veiksmīgas komunikācijas elementiem, kultūru darbā un ārpus tā.

Iegūsim izpratni par to, kā darbojas motivācijas sistēma gan paaudžu griezumā, gan individuāli un kādēļ viss neder visiem.

Tēmas:

 • Komunikācija un kopīgais tēls caur lietišķās etiķetes prizmu
 • Sevis prezentēšana, pirmais iespaids un vai tas atbilst mērķim
 • Ārējais izskats un lietišķais stils detaļās
 • Sasveicināšanas un sarokošanās – veidi, secība, kļūdas
 • Ķermeņa valoda – no uztveres un izpratnes līdz kontrolei un analīzei
 • Runas kultūra un stils
 • Pieklājība komunicējot digitālā vidē (tiešsaistes lietotnes, e-pasti, sociālie tīkli)
 • Precizitāte – kā cieņas un pieklājības izpausme
 • Mijedarbība ar klientiem un kolēģiem
 • Galda kultūra, restorāna etiķete
 • Personīgais zīmols un stils ne tikai darbā
 • Ētika biznesā – vai gods un reputācija tiešām maksā tik dārgi?
 • Ekoloģiskais bizness – nākotne vai šodienas reālitāte?
 • Ilgspējīgs bizness